STARŠÍ …

Den Země, duben 2015

Na jaře roku 2015 jsme uspořádali na Načeratickém kopci k příležitosti Dne Země akci s názvem Úklid Načeratického kopce,  proběhla také v rámci celosvětové kampaně Ukliďme svět. Ovčáci z Farmy Podyjí, kteří se již třetím rokem starají o pastvu ovcí a vyřezávku křovin, se zhostili její organizace. Zúčastnilo se celkem 16 dětí a 19 dospělých, 3. smíšený oddíl skautů ze střediska Podyjí, samotní ovčáci a dobrovolníci.

Naplnili jsme dva devítitunové kontejnery, které přistavila firma ASA, Město Znojmo se postaralo o jejich poskytnutí a následnou likvidaci odpadu. Jeden celý kontejner naplnily pneumatiky a druhý obsahoval směsný odpad. Odpad pocházel ze starých skládek objevených při vyřezávce keřů. Úklid jsme zakončili posezením u ohně s opékáním špekáčků.

Jarní úklid Načeratického kopce, 18.4.2015

Shánění, listopad 2014

Kateřinský dvůr o Shánění, listopad 2014
Již podruhé jsme slavnostně zahnali ovce ze sezónní pastviny na Načeratickém kopci na naše zimoviště na Kateřinském dvoře. 
Shánění stáda doprovázel zvuk tradičního pasteveckého hudebního nástroje – gajd.
Zahnání stáda bylo spíše symbolické – pastvina se stále zelená a o příchodu opravdové zimy se zde zatím nejedná.
Při příležitosti Shánění jsme na Kateřinském dvoře vysadili lípu. 
Následnou hudební produkci si účastníci shánění užívali spolu se stádem ovcí.
Kozí sýry a jehněčí klobásky, obé z vlastní produkce a ještě z rukou naší půvabné zvěrolékařky.
Tíhneme k Balkánu: polévka „čorba“ na dva způsoby a kotlík z jehněčího masa a zeleniny. Krátce před podáváním.
V mezičase výstava o pastvě v Makedonii, turecký čaj, výrobky z vlny či produkty s sebou. Vše v prostředí zachovalé sýpky.
Uvařeno s dobrou náladou přímo samotnými ovčáky a pastevci. Po odzkoušených specialitách se jen zaprášilo.

KULTURA 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016