O NÁS

Jsme ovčáci a pastevci ze znojemsko-mikulovského regionu na Jižní Moravě. Stáda našich ovcí můžete potkat při svých toulkách krajinou třeba v Národním parku Podyjí, na Pálavě nebo na Načeratickém kopci u Znojma. I když byl název Ovčí farma Podyjí oficiálně přijat až v roce 2015, s našimi stády se můžete potkávat již od roku 2003. Od roku 2007 hospodaříme dle zásad ekologického zemědělství a v současné době jsme nositeli BIO certifikace. Od roku 2019 jsme též držiteli certifikace regionální produkt Znojemska.

V letní sezoně jsme s našimi ovcemi na pastvinách rozesetých v různých částech znojemsko-mikulovského regionu, v zimních měsících sháníme naše stáda na Kateřinský dvůr u Znojma a do ovčína v Novém Přerově.

Kromě samotné práce se zvířaty se angažujeme i v kulturních a environmentálních tématech. Na Den země již několik let pořádáme úklid Načeratického kopce a pokud nám to čas  dovolí, vysazujeme nové ovocné i neovocné stromy. Pasteveckou kulturu ve znojemském regionu jsem též obohatili o každoroční slavnost Shánění, ve které se za zvuku gajd loučíme s letními pastvinami (viz KULTURA).

Na Kraví hoře u Znojma můžete naše ovce potkávat už od roku 2003. V současné době je to jedna ze dvou lokalit, kde paseme ovce ve volné krajině, tj. i s pastevcem.
Volná pastva na Načeratickém kopci u Znojma. Místní pastvinu spravujeme již od roku 2013. Pastvina na této lokalitě probíhá od časného jara až do pozdního podzimu.